Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2019

turning-tables
08:59
Nienawidzę gdy ktoś ocenia moje czyny kończąc słowami - kiedyś byłaś inna. Nie twierdzę, że nie ma racji. Przyznaję szczerze i z pokorą, że to prawda ale jestem też w pełni świadoma tego, że teraz jestem taka jaka właśnie być powinnam.
— Alisa Ana

July 06 2015

turning-tables
10:46
Mój najpiękniejszy Paryżu, który opuściłem (...). Okazuje się, że mam o jedną, Twoją, parę oczu za mało, żeby dostrzec uroki tej miejscowości. Patrzę na nią (...) z odległości mojej tęsknoty za Tobą i dlatego tak mało z tego wszystkiego do mnie dociera.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromcenturylove centurylove

June 28 2015

turning-tables
09:43
7230 cf36 390
Reposted fromvs vs viahash hash
turning-tables
08:11
1718 0a1a 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viapunkahontaz punkahontaz

June 27 2015

turning-tables
08:34
0882 1de3 390
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viaasylopath asylopath

June 24 2015

turning-tables
18:02
5496 07d2 390
Reposted fromhysterie hysterie viatoxicsoul toxicsoul
turning-tables
17:55
3777 1dd1 390
Reposted frompensieve pensieve viapunkahontaz punkahontaz
turning-tables
17:52
turning-tables
17:51

June 21 2015

turning-tables
14:39
1523 ccfd 390
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viapikkumyy pikkumyy
turning-tables
14:30
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viathesmajl thesmajl

June 20 2015

turning-tables
05:39
Reposted fromnohalfmeasures nohalfmeasures vianowaay nowaay

June 17 2015

turning-tables
17:52
7128 9fd9 390
Reposted fromtichga tichga viaarrependimento arrependimento
turning-tables
17:51
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viaarrependimento arrependimento

June 14 2015

turning-tables
19:05
1903 f464 390
Reposted fromrol rol viayardbirdsuite yardbirdsuite

June 12 2015

turning-tables
18:08
7841 bcec 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaimitacje imitacje

June 09 2015

turning-tables
19:47
0637 f9cc 390

May 28 2015

turning-tables
06:04
7693 6a59 390
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny vialaluna laluna
turning-tables
05:58
3161 f79e 390
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaatramentovva atramentovva
turning-tables
05:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl