Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2015

turning-tables
20:35
"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje
turning-tables
20:31
4851 a679 390
Reposted fromdusz dusz viapsychicdevil psychicdevil

May 12 2015

turning-tables
16:05
1367 528e 390
Reposted fromfemme femme viapunkahontaz punkahontaz

May 11 2015

turning-tables
19:34

May 06 2015

turning-tables
07:20
Wygraną zadedykuję żonie, za to że nie ma mnie wtedy, kiedy ona mnie potrzebuje, nie ma mnie kiedy chciała żebym był, i że nie ma mnie wtedy, kiedy ja sam bym sobie tego życzył.
— Kamil Stoch ♥
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse
turning-tables
07:19
8991 262e
Elicia Edijanto
Reposted fromfiolkowa fiolkowa
turning-tables
07:16
6954 e243 390
Reposted frompannakreatura pannakreatura
turning-tables
07:13
0331 15ad 390
turning-tables
07:09
1442 26da 390
Reposted fromzajc zajc viaarrependimento arrependimento
turning-tables
07:07
turning-tables
07:06
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic vialkd lkd

April 24 2015

turning-tables
06:53
Nigdy nie wiedziałem, gdzie jest moje miejsce. Ale Ty sprawiłaś, że zależy mi na tym, żeby je mieć.
— Cassandra Clare
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

April 23 2015

turning-tables
06:02
To niesamowite jak można się w kimś beznadziejnie i bezgranicznie zakochać. Jak można o kimś cały czas myśleć i tęsknić i ufać mu. Uwielbiać kogoś dotyk, pieszczotę, głos. Uwielbiać spędzać z kimś czas, martwić się o kogoś, przytulać się non stop, całować, dotykać... Jak można leżąc obok kogoś stwierdzić, że ma się wszystko. Jak może jedna osoba dać tyle szczęścia?

— Leżąc obok Niego, wiem że wygrałam wszystko/ Pajączek kochany.
Reposted fromtroubles troubles viapleassure pleassure
turning-tables
05:59
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
05:55
turning-tables
05:52
Reposted fromfriends friends viaimitacje imitacje
turning-tables
05:49
2424 c28a 390
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viafindmyway findmyway

April 06 2015

turning-tables
17:25
4209 209f 390
Reposted fromumorusana umorusana viaBeLikeBlair BeLikeBlair
turning-tables
12:05
turning-tables
11:59
1871 b76b 390
Reposted fromtelewizja telewizja viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl